Przytyk ma nowe oświetlenie

 Artykuł z portalu www.rekord24.pl

Konferencja na temat nowych systemach oświetlenia już dziś w Radomiu. Przytyk ma być najlepszym przedstawionym na niej przykładem

Gmina Przytyk od pewnego czasu miała kłopoty z utrzymaniem systemu oświetlenia ulicznego. Niemodernizowany kompleksowo system, stwarzał bardzo poważne problemy:
- wysoki koszt energii elektrycznej
- przekroczenia mocy na obwodach
- ciągłe uszkodzenia bezpieczników w przeciążonych obwodach
- presja energetyki na podwyższanie mocy zamówionych i dalszy wzrost kosztów
- słaba jakość oświetlenia
- wyeksploatowane oprawy generowały wysokie koszty konserwacji

Władze gminy rozważały podjęcie decyzji o wyłączeniach nocnych oświetlenia ulicznego, co z jednej strony powoduję "oszczędności" w kasie gminy, ale z drugiej strony stwarza zagrożenia dla lokalnej społeczności. Brak środków w budżecie oraz obawy przed nadmiernym wzrostem współczynnika zadłużenia gminy, nie pozwalał na podjęcie działań inwestycyjnych.
W wyniku wykonania szczegółowej inwentaryzacji w zakresie zainstalowanych punktów świetlnych na terenie gminy Przytyk stwierdzono łącznie:
- punktów świetlnych 1127 szt.
- moc zainstalowana P = 196 kW
- średnia moc na punkt 174 W
Koszt roczny energii elektrycznej 506 166,75 zł brutto.
Budżet roczny gminy na oświetlenie 550 000 zł.

Pojawił się wtedy nowatorski pomysł na realizację usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie. Model finansowy w tej usłudze polega na tym, że na wykonawcę wybranego w przetargu nieograniczonym, spada obowiązek sfinansowania adaptacji systemu do świadczenia usługi oświetleniowej, według standardów precyzyjnie określonych przez Gminę.
Standardy te dotyczyły w przypadku Gminy Przytyk:
- parametrów oświetleniowych (jakości oświetlenia)
- progu oszczędności w opłatach za energię i eksploatację
- progu redukcji emisji CO2
- określenia czasu trwania usługi na 45 miesięcy
W przetargu została wybrana oferta radomskiej firmy Eltast, która od wielu lat specjalizuje się w modernizacjach oświetlenia ulicznego.
Aby spełnić standardy określone przez gminę Przytyk, należało:
- wymienić istniejące oprawy na oprawy LED ClearWay Philips o mocach od 40 do 106 W
- w części istniejących nowych opraw oświetleniowych (na nowych odcinkach dróg) wymienić układy elektromagnetyczne na stateczniki elektroniczne z redukcją mocy
- wynieść szafki oświetlenia ze stacji trafo i zainstalować zegary astronomiczne
- zastosować redukcję indywidualną mocy w oprawach LED w porze nocnej
- zainstalować pilotażowo inteligentny system sterowania oświetleniem w centrum Przytyka
- zapewnić parametry oświetlenia zgodne z normami i dyrektywami unijnymi

Adaptacja systemu oświetlenia trwała przez ok. 50 dni i przyniosła efekty lepsze od oczekiwanych. Na skutek redukcji mocy zainstalowanej oraz wdrożenia systemu redukcji nocnej, uzyskanie zostały oszczędności w opłatach za energię elektryczną w przeliczeniu rocznym w wysokości 384000 zł, a koszt po adaptacji obniżono do poziomu zaledwie 122000 zł. (506000,00 zł przed adaptacją systemu - 122000,00 zł po adaptacji systemu = 384000,00 zł oszczędności)
Moc zainstalowana całego systemu została zredukowana ze 196 kW do wartości 76,77 kW, czyli o 61%, a w redukcji „głębokiej nocy” do wartości 40,21kW czyli o 79,5%
Obliczona według obowiązujących norm redukcja emisji CO2 do atmosfery wynosi w Gminie Przytyk 550 ton/rok.
Zdecydowanie poprawiły się parametry jakościowe oświetlenia, co obrazujemy na kilku zamieszczonych zdjęciach "przed" i "po" adaptacji. Obecnie gmina otrzymuje miesięczne faktury za świadczenie usługi oświetleniowej zgodnie z zawartą na 45 miesięcy umową.