Gmina Przytyk staje się największą polską gminą 100% LED

Mazowiecka gmina Przytyk zakończyła modernizację oświetlenia ulicznego, w ramach której stary system oświetleniowy został wymieniony przez firmę Eltast na oświetlenie LED firmy Philips. W sumie zainstalowano ponad 1000 energooszczędnych opraw LED, dzięki czemu zużycie energii elektrycznej spadnie o ok. 60%. Dzięki modernizacji, Przytyk stał się największą polską gminą oświetloną w 100% technologią LED, w której oświetlenie będzie harmonijnie współgrać z rytmem życia gminy i jej mieszkańców.

W grudniu br. gmina Przytyk w woj. mazowieckim zakończyła modernizację oświetlenia ulicznego. Celem wymiany oświetlenia było poprawienie jakości oświetlenia przestrzeni publicznej, osiągnięcie oszczędności w opłatach za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Aby zrealizować te cele zainstalowano oprawy LED Philips oraz system redukcji mocy i strumienia świetlnego opracowany przez Philips.

– „Zastosowanie rozwiązań LED Philips w oświetleniu ulicznym przynosi wiele korzyści. Mieszkańcy gminy Przytyk, doświadczając zupełnie nowej jakości oświetlenia przestrzeni publicznych, będą czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Spadnie zużycie energii elektrycznej, co pozytywnie wpłynie na budżet gminy, a ponadto zostanie znacząco ograniczona emisja CO2 do atmosfery" – stwierdził Bogdan Rogala, dyrektor zarządzający Philips Lighting Poland.

20131217philips160W miejsce dotychczasowych lamp, zastosowano ponad 1000 opraw LED ClearWay firmy Philips, generujących białe światło, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w fabryce oświetleniowej Philips Lighting w Kętrzynie. Drogi i chodniki zostały równomiernie i jasno oświetlone, co poprawiło widoczność i bezpieczeństwo w tych przestrzeniach. Białe światło LED pozwala lepiej widzieć i rozpoznawać twarze po zmroku oraz rozróżniać kolory, nie tylko przez ludzkie oko, ale również przez kamery czy systemy monitoringu, co wpływa na ograniczenie wandalizmu i przestępczości. Lepsza widoczność i poczucie bezpieczeństwa osiągnięte dzięki zastosowaniu oświetlenia LED Philips sprawia, że mieszkańcy częściej i chętniej korzystają z przestrzeni publicznych w miejscu zamieszkania.

Zastosowane oprawy Philips LED charakteryzują się wysoką trwałością (do 50 tys. godzin pracy w porównaniu do 16 tys. godzin w przypadku lamp sodowych oraz 12 tys. godz. w przypadku lamp rtęciowych) i znacznie niższym zużyciem energii elektrycznej, niż wszystkie dotychczas stosowane lampy w gminie Przytyk. Po modernizacji oświetlenia udało się zmniejszyć zużycie energii o ok. 60%. Jednocześnie zredukowane zostaną nakłady na utrzymanie oświetlenia.

Natomiast obliczona według obowiązujących norm redukcja emisji CO2 do atmosfery wynosi w gminie Przytyk 550 ton/rok.

Przy modernizacji zastosowano również system redukcji mocy i strumienia świetlnego DynaDimmer, który będzie współgrać z rytmem życia miasta. Pozwoliło to zainstalować cztery programy redukcji mocy i strumienia świetlnego, przełączające się automatycznie i bezobsługowo w określonych godzinach w ciągu doby. Zastosowane rozwiązanie pozwala zmniejszyć natężenie światła w godzinach nocnych, gdy ruch na drodze jest znikomy, a zwiększyć w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych, gdy natężenie ruchu pieszego i samochodowego jest większe.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, moc elektryczna instalacji w gminie Przytyk zmniejszyła się z 196 kW do zaledwie 76,77 kW, czyli o ponad 60%. W przypadku oświetlenia wykorzystywanego w porze nocnej zużycie energii zostało zmniejszone do 40,21 kW, czyli o blisko 80%. Na skutek redukcji mocy zainstalowanej oraz wdrożenia systemu redukcji nocnej, uzyskane zostały oszczędności w opłatach za energię elektryczną w wysokości 384 tys. zł w przeliczeniu rocznym. Roczny koszt energii elektrycznej po adaptacji obniżono do poziomu zaledwie 122 tys. zł z 506 tys. zł.

Oświetlenie stanowi blisko 20% zużycia energii na świecie, z czego znacząca część przypada na oświetlenie przestrzeni publicznych i jest obszarem, w którym należy poszukiwać oszczędności energii.