Miasto i Gmina Krapkowice - ekspresowa modernizacja oświetlenia ulicznego

Tauron Dystrybucja S.A. Opole po przeprowadzeniu procedur przetargowych i aukcji elektronicznej wybrała ofertę firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. Radom do realizacji zadania: „ Dostawa materiałów na przebudowę oświetlenia drogowego w Gminie Krapkowice wraz z ich wymianą na istniejących konstrukcjach wsporczych i dobudową na istniejącej sieci ”.

Firma Eltast w przeszłości wielokrotnie współpracowała z Tauron Dystrybucja w realizacji projektów modernizacji oświetlenia drogowego, instalując na sieciach aktualnie należących do Tauron ponad 25 tysięcy opraw ulicznych.

Jedna z dużych ekspresowych realizacji, to wymiana ponad 6000 sztuk opraw w listopadzie i grudniu w Częstochowie http://www.eltast.pl/ekspresowa-modernizacja-oswietlenia-ulicznego-w-czestochowie oraz wcześniejsze, liczące ponad 7000 sztuk projekty w Rybniku http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/rybnik--wielka-i-ekspresowa-modernizacja-oswietlenia-ulicznego,526.html i
w Jaworznie http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/modernizacja-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-jaworzno--eltast-podejmuje-wyzwanie,440.html

 

Przygotowanie projektu do realizacji to 4 tygodnie wytężonej pracy w biurze

 

Tym razem też zapowiada się ekspresowa realizacja, umowa została podpisana 21.10.2016 roku a zakończenie prac przewidziano na 16.12.2016. Jednak pojawiły się trudności. Pierwsza z nich to termin pierwszej partii dostawy - z ponad 1600 opraw - potwierdzona na 1 grudnia 2016 roku, a druga to konieczność adaptacji master planu na potrzeby montażu opraw. Niestety, coraz częściej się zdarza, że projekty na modernizacje oświetlenia ulicznego, szczególnie w miastach, wykonywane są w układzie podziału na ulice. Uniemożliwia to praktyczną realizację modernizacji oświetlenia, bez adaptacji projektu z podziałem na stacje transformatorowe i obwody tych stacji.

Do kompletowania map służyły biurka, stoły i … podłoga

 

W tym przypadku, przez cztery tygodnie potrwają intensywne prace inżynierskie, które przy bardzo dużej pomocy pracowników Posterunku Tauron Dystrybucja w Krapkowicach, pozwolą ostatecznie przygotować projekt w wersji realizacyjnej, z opisem stanowisk montażowych oraz podziałem na stacje i obwody.

 

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Krapkowicach polega na wymianie 1633 starych, często mocno wyeksploatowanych opraw rtęciowych i sodowych, na oprawy LED, wraz z wymianą wysięgników, przewodów, gniazd bezpiecznikowych oraz osprzętu sieciowego.

 

W gotowości do realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Krapkowice

 

Całość prac ma być wykonana w technologii prac pod napięciem, a tylko w nielicznych przypadkach prace maja być prowadzone przy wyłączonych stacjach transformatorowych. Na realizację projektu pozostanie tylko 15 dni montażowych, co przy tej grudniowej porze roku obarczone jest dużym ryzykiem i stanowi dla firmy Eltast ogromne wyzwanie.