Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaworzno - Eltast podejmuje wyzwanie

Będziński Zakład Elektroenergetyczny ENION SA O/Będzin wybrał firmę Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom na wykonawcę modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Jaworzno 

A to wszystko po perypetiach ENION SA z wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę i został wybrany na pierwszym przetargu w maju i z zaplanowanych do wymiany w ciągu pół roku 8500 opraw wymienił przez 4 miesiące zaledwie tysiąc. Ponieważ do końca roku pozostało już niespełna trzy miesiące, ENION zdecydował się na ponowny przetarg, w którym firma Eltast, mające ogromne doświadczenia w modernizacji oświetlenia, została wybrana z trzeciego miejsca.

Cel jest z założenia szalony:
- modernizacja oświetlenia 7444 opraw oświetleniowych Philips Lighting wraz ze źródłami światła
- wymiana i dowieszenie wysięgników 6317 sztuk
- wymiana i uzupełnienie przewodów w wysięgnikach i słupach 46 657 m
- wymiana i uzupełnienie gniazd bezpiecznikowych SV 4733 szt
- wymiana izolacyjnych złącz kablowych IZK w obwodach wydzielonych linii kablowych 2053 szt
- dowieszenie przewodu AsXSn 2x25 280 m

Przewidziany czas realizacji powyższych zadań w terminie od 8.10.2007 roku do 06.12.2007 roku, czyli równe dwa miesiące oraz zakończenie wszystkich procedur odbiorowych wraz z inwentaryzacją i dokumentacja wykonawczą w terminie do 20.12.2007 roku.

Nikt jeszcze w Polsce, w warunkach zimowych takiego zadania, w tak krótkim czasie nie wykonał: modernizacja oświetlenia ulicznego o takim zakresie nie wykonał. Jest to także pierwsza tak duża modernizacja oświetlenia realizowana przez Eltast na zlecenie koncernu energetycznego. Eltast zaprosił do konsorcjum firmę Manstel Maniowy i trwają intensywne prace, na które mamy tylko tydzień, do przygotowania wszystkich procedur logistycznych, zaopatrzeniowych i harmonogramów wyłączeń sieci. Wartość całego zakresu modernizacji oświetlenia wynosi 6 milionów 728 tysięcy 215 złotych i 56 groszy.

Kompleksową obsługę logistyczną i zaopatrzeniową dla zadania: modernizacja oświetlenia ulicznego we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe, źródła światła,kable AsXSn, osprzęt do sieci izolowanych, przewody, wysięgniki słupowe, bezpieczniki słupowe SV, złącza kablowe IZK, wkładki bezpiecznikowe i osprzęt elektryczny zrealizuje Hurtownia Elektryczna Eltast Radom.