Rybnik - wielka i ekspresowa modernizacja oświetlenia ulicznego

Vattenfall Distribution Poland S.A. wybrał firmę Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom na wykonawcę modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Rybnik. Do przetargu "Wymiana opraw oświetleniowych na obszarze miasta Rybnik" firma Eltast wystartowała z ogromnymi obawami. W terminie od 04.11.2008 roku do 29.12.2008 roku, czyli wyłączając święta i okres przedświąteczny (w którym niedozwolone są wyłączenia sieci i dopuszczenia do robót), praktycznie w ciągu SZEŚCIU TYGODNI należy zmodernizować 7339 punktów świetlnych, w warunkach zimowych w listopadzie i grudniu, kiedy praktycznie nie da się pracować dłużej jak 5-6 godzin dziennie

 

Daje to średnio 1223 oprawy na tydzień, ale biorąc pod uwagę fakt, że dopuszczenia będą tylko przez pięć dni w tygodniu - otrzymujemy wynik dnia blisko 250 opraw, czyli 50 opraw na godzinę! Żaden z Partnerów firmy Eltast nie odważył się na udział w tym projekcie, a ostatni najpoważniejszy odmówił udziału w konsorcjum w przeddzień przetargu. Eltast pozostał na placu boju sam, a wyboru praktycznie nie było:
- albo wygrać przetarg, dokonać rzeczy niemożliwej i okryć się sławą :)
- albo wygrać przetarg, zapłacić gigantyczne kary umowne i okryć się hańbą
- albo zrezygnować z przetargu

Wszyscy w Polsce wybrali trzecią możliwość, ale Eltast samodzielnie ryzyko podjął i przetarg wygrał. Mamy tydzień czasu na przygotowania logistyczne i zaopatrzeniowe, na sporządzenie harmonogramów wyłączeń i zorganizowanie bazy w Rybniku.

Cel jest z założenia niewykonalny, w terminie od 4.11.2008 do 29.12.2008 należy:
- modernizacja oświetlenia 7339 punktów świetlnych
- montaż 7339 opraw oświetleniowych Philips Lighting wraz ze źródłami światła
- wymiana i dowieszenie wysięgników 197 sztuk
- konserwacja, czyszczenie i malowanie wysięgników 7142 szt
- rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż przewodu AsXSn 2x25 5 kilometrów 224 mb
- wykonanie oświetlenia parku miejskiego, montaż kabli ziemnych i 34 szt słupów oświetleniowych
- wymiana izolacyjnych złącz kablowych IZK w obwodach wydzielonych linii kablowych
- przeprowadzić procedury utylizacji opraw oświetleniowych i źródeł światła
- wykonanie pełnej dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej


Przewidziany czas realizacji powyższych zadań w terminie od 4.11.2008 roku do 29.12.2007 roku, czyli niepełne dwa miesiące, dotyczył także zakończenia wszystkich procedur odbiorowych częściowych i końcowych wraz z inwentaryzacją i dokumentacją powykonawczą.

Nikt jeszcze w Polsce, w warunkach zimowych takiego zadania, w tak krótkim czasie nie wykonał. Jest to jednak już druga tak duża modernizacja oświetlenia realizowana przez Eltast na zlecenie koncernu energetycznego i jest nadzieja, że doświadczenia z wymiany 7444 opraw oświetleniowych w czasie modernizacji miasta Jaworzna w październiku i listopadzie 2007 roku pozytywnie zaaowocują. Jednak wtedy Eltast zaprosił do konsorcjum zewnętrzną firmę, czas realizacji był dłuższy o dwa tygodnie i korzystniejszy okres realizacji. Teraz Eltast samodzielnie musi wykonać cały zakres modernizacji oświetlenia ulicznego o wartości 6 milionów 286 tysięcy 993 złotych i 6 groszy.

Specjalizująca się w kompleksowej obsłudze zaopatrzeniowej i logistyce hurtownia elektryczna Eltast Radom zapewni dla projektu modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Rybnik, zaopatrzenie we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe, źródła światła, słupy oświetleniowe, przewody instalacyjne, wysięgniki słupowe, przewód AsXSn 2x25, kable energetyczne ziemne, słupy oświetleniowe parkowe, oprawy oświetleniowe parkowe, odgromniki, uziemienia, zaciski liniowe, skrzynki SO, zegary astronomiczne oraz osprzęt elektryczny.