Częstochowa - ekspresowa modernizacja oświetlenia ulicznego

Eltast zainstaluje na ulicach Częstochowy ponad 6000 nowych sodowych energooszczędnych opraw oraz 121 opraw oświetlenia ulicznego LED Philips Lighting. Tauron Dystrybucja SA Oddział Częstochowa wybrał firmę Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom na wykonawcę modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Częstochowa 

Do przetargu "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Częstochowa" firma Eltast wystartowała z wielkimi wątpliwościami. W założeniach, na wymianę ponad 6000 opraw oświetlenia ulicznego, w terminie od 27.09.2012 do 20.12.2012 roku, było dwa i pół miesiąca, ale biorąc pod uwagę niezbędne do rozpoczęcia robót procedury oraz czyli okres przedświąteczny (w którym niedozwolone są wyłączenia sieci i dopuszczenia do robót), praktycznie ten projekt trzeba zrealizować w ciągu SZEŚCIU TYGODNI, w warunkach zimowych w listopadzie i grudniu, kiedy praktycznie możliwość realnej pracy na sieci oświetleniowej nie może być dłuższa jak 5-6 godzin dziennie.
I znowu, podobnie jak we wcześniej realizowanych przetargach w Jaworznie
http://www.eltast.pl/firma/aktualnosci/modernizacja_oswietlenia_ulicznego_na_terenie_gminy_jaworzno__eltast_podejmuje_wyzwanie,440,1,0.html
oraz w Rybniku
http://www.eltast.pl/firma/aktualnosci/rybnik__wielka_i_ekspresowa_modernizacja_oswietlenia_ulicznego,526,1,0.html

wykonawca musi bić rekordy wydajności, aby modernizować ponad 200 punktów oświetleniowych dziennie!!! Jest to też ogromne wyzwanie logistyczne, zaopatrzeniowe i organizacyjne - wymagające perfekcyjnej współpracy z energetyką w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów wyłączeń i dopuszczeń do pracy na sieciach energetycznych i oświetleniowych.

Eltast znowu stanął przed historycznym już dylematem, mając po doświadczeniach w Jaworznie i Rybniku świadomość wszystkich zagrożeń:
- wygrać przetarg, dokonać rzeczy niemożliwej i po raz trzeci okryć się sławą :)
- wygrać przetarg, zapłacić kary umowne i okryć się hańbą nie realizując zadania w terminie
- zrezygnować z przetargu

Ponownie, jak w przypadku modernizacji oświetlenia w Rybniku, wszyscy w Polsce wybrali trzecią możliwość, a Eltast jako jedyna firma ryzyko podjął i przetarg wygrał.

Zadanie, o niespotykanej skali trudności, zakłada w terminie od 15.10.2012 do 20.12.2012:
- modernizacja oświetlenia 6051 punktów świetlnych wraz z wymianą opraw, źródeł światła i osprzętu sieciowego
- montaż 5930 opraw oświetleniowych sodowych Philips Lighting wraz ze źródłami światła
- montaż 121 opraw oświetlenia ulicznego LED Philips Lighting
- demontaż i montaż 4099 szt wysięgników oświetleniowych
- wymiana izolacyjnych złącz kablowych IZK w obwodach wydzielonych linii kablowych
- procedura utylizacji opraw oświetleniowych i źródeł światła z demontażu
- wykonanie pełnej dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej

Przewidziany czas realizacji powyższych zadań w terminie do 20.12.2007 roku, czyli niepełne dwa miesiące, dotyczył także zakończenia wszystkich procedur odbiorowych częściowych i końcowych wraz z inwentaryzacją i dokumentacją powykonawczą.

Nikt jeszcze w Polsce, poza firmą Eltast, w warunkach zimowych takiego zadania, w tak krótkim czasie nie wykonał. Jest to jednak już trzecia tak duża modernizacja oświetlenia ulicznego realizowana przez Eltast na zlecenie koncernów energetycznych i opracowane wcześniej procedury oraz doświadczenia logistyczne i wykonawcze dwóch wcześniejszych realizacji dużych systemów oświetlenia ulicznego w miastach Jaworzno i Rybnik, pozwoli na odniesieni kolejnego sukcesu i zakończenie robót w terminie. Firma Eltast samodzielnie, bez udziału podwykonawców wykona cały zakres modernizacji oświetlenia ulicznego o wartości 4 miliony 162 tysiące 789 złotych i 65 groszy.

Specjalizująca się w kompleksowej obsłudze zaopatrzeniowej i logistych hurtownia elektryczna Eltast Radom zapewni dla projektu modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Częstochowa, zaopatrzenie we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe sodowe, źródła światła, oprawy oświetlenia ulicznego LED, przewody instalacyjne, wysięgniki słupowe, oprawy oświetleniowe parkowe, odgromniki, uziemienia, zaciski liniowe, złącza IZK oraz osprzęt elektryczny.