Eltast - modernizacja 6 tysięcy opraw

Wygrane przez firmę Eltast przetargi o wartości kilkunastu milionów złotych, na modernizacje oświetlenia ulicznego owocują licznymi realizacjami. W chwili obecnej 10 brygad na podnośnikach naszej firmy można spotkać na ulicach i drogach kilku miast i gmin. Dwa dalsze podnośniki non-stop obsługują konserwację oświetlenia ulicznego blisko 19 000 punktów świetlnych. Prowadzenie czterech dużych projektów modernizacji oświetlenia w tym samym czasie i w czterech różnych miejscach na terenie Polski, to bardzo duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Doświadczenia firmy Eltast z ubiegłych lat, polegające na montażu 6-7 tysięcy opraw w bardzo krótkim czasie, pozwoliły na wypracowanie najlepszych rozwiązań

Można tu wspomnieć chociażby modernizację miasta Jaworzno: 7444 opraw wymienionych w dwa miesiące, modernizację oświetlenia miasta Rybnik: 7339 opraw w ciągu sześciu tygodni (gdzie średnio tygodniowo modernizowanych było 1223 oprawy!!!), czy ostatnia modernizacja miasta Częstochowa: 6051 opraw w terminie praktycznie 6 tygodni. Trzeba przy tym dodać, że wszystkie wspomniane wyżej duże modernizacje, realizowane były w trudnych warunkach pogodowych w miesiącach listopad-grudzień. Pełne informacje na temat tych modernizacji można znaleźć w dziale aktualności:

 

Jaworzno http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/modernizacja-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-jaworzno--eltast-podejmuje-wyzwanie,440.html

Rybnik http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/rybnik--wielka-i-ekspresowa-modernizacja-oswietlenia-ulicznego,526.html

Częstochowa http://www.eltast.pl/ekspresowa-modernizacja-oswietlenia-ulicznego-w-czestochowie

Gdzie teraz można spotkać brygady modernizacyjne firmy Eltast Radom?

 

Miasto i Gmina Suchedniów ( woj. świętokrzyskie )

Trzy brygady realizują projekt " Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów ", w ramach którego nastąpi demontaż starych rtęciowych i sodowych opraw i instalacja ponad 1100 opraw LED ClearWay Philips Lighting wyposażonych w indywidualny program redukcji mocy w każdej oprawie. 

 

Gmina Charsznica (woj. małopolskie)

Trzy brygady w końcowym etapie realizacji projektu polegającym na wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Gminę poprzez wymianę następujących elementów systemu oświetlenia:

- istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki,
- istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki,
- wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowo zaprojektowane oprawy sodowe ES-SYSTEM i źródła światła Aura w miejscach aktualnego zawieszenia w ilości 1 011 szt.,
- zgodnie z dokumentacją projektową – centrum gminy Charsznica oświetlone ma być w technologii LED 194 szt opraw ES-SYSTEM- wyniesienie układów sterowania oświetleniem ze wspólnych szaf na stacjach transformatorowych wg. warunków wydanych przez właściciela sieci (PGE Dystrybucja rejon Miechów).
- zastosowanie inteligentnego systemu sterowania, zgodnie z opracowaniem technicznym w 62 szafach SO, przy czym system sterowania musi zapewniać płynną regulację parametrów oświetlenia.

 

Gmina Chynów (woj. mazowieckie)

Końcowe prace montażowo przy realizacji II etapu, polegające na dowieszeniach opraw i dobudowach oświetlenia w odpowiedzi na wnioski radnych i mieszkańców Gminy Chynów zaakceptowane przez wójta. W ramach całego projektu wykonano:
- demontaż starych rtęciowych i sodowych opraw i instalacja oprawy LED ClearWay Philips Lighting wyposażonych w indywidualny program redukcji mocy w każdej oprawie ok. 1700 szt
- wymiana wysięgników na nowe ocynkowane wraz z konstrukcjami mocującymi ok. 1700 szt
- wymiana bezpieczników słupowych wraz zaciskami sieciowymi, dowieszenie nowych opraw z wysięgnikami i dowieszenie przewodów ASXsN
- budowa nowego sterowania oświetleniem i wyniesienie z szaf stacji transformatorowych szafek SON wyposażonych w zegary astronomiczne

 

Miasto Kętrzyn (woj. warmińsko mazurskie)

Trwają prace przy realizacji projektu " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn - w ramach programu System zielonych inwestycji (GIS) część 6 SOWA. Trzy brygady firmy Eltast pracują na ulicach Kętrzyna przy wymianie 1155 opraw oświetlenia ulicznego, na których pojawia się coraz więcej opraw LED Philips Lighting.