Suchedniów - umowa na usługę oświetleniową

W dniu 04.07.2014 została podpisana umowa na " Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów ". W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli ze strony Gminy Suchedniów: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Pan mgr inż. Tadeusz Bałchanowski, Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Kania oraz Skarbnik Pani mgr Urszula Nowak, natomiast ze strony Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast, prezes zarządu Stefan Tatarek 

Jak już informowaliśmy, Eltast został wybrany przez gminę Suchedniów (woj. świętokrzyskie) w przetargu nieograniczonym jako wykonawca do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie.

W ramach adaptacji systemu do świadczenia usługi, w pierwszych trzech miesiącach od podpisania umowy wykonany zostanie projekt oraz adaptacja systemu oświetlenia do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie w ramach której nastąpi:
- demontaż starych rtęciowych i sodowych opraw i instalacja opraw LED ClearWay Philips Lighting wyposażonych w indywidualny program redukcji mocy w każdej oprawie ok.1100 szt
- wymiana wysięgników na nowe ocynkowane wraz z konstrukcjami mocującymi ok. 1108 szt
- wymiana bezpieczników słupowych wraz zaciskami sieciowymi
- budowa nowego sterowania oświetleniem i wyniesienie z szaf stacji transformatorowych szafek SON wyposażonych w zegary astronomiczne

Po wykonaniu adaptacji Eltast będzie przez okres 78 miesięcy świadczył usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie, wystawiając faktury miesięczne.

Kontrakt o wartości 1 895 400 zł w całości sfinansowany przez firmę Eltast.

Specjalizująca się w kompleksowej obsłudze zaopatrzeniowej i logistyce hurtownia elektryczna Eltast z Radomia, zapewni dla realizacji tego projektu zaopatrzenie we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe LED, przewody, słupy i wysięgniki słupowe, szafki sterownicze SON oraz pozostały osprzęt elektryczny.

W efekcie zrealizowania tego kontraktu gmina Suchedniów otrzyma nowoczesny i innowacyjny system oświetlenia ulicznego. Usługa oświetleniowa o parametrach określonych przez gminę Suchedniów zapewni nie tylko doskonałą jakość oświetlenia, ale także spowoduje jego dopasowanie do wszystkich dyrektyw unijnych ( wyeliminuje rtęciowe źródła światła, wyeliminuje źródła światła sodowe o niskiej efektywności, wyeliminuje elektromagnetyczne układy zapłonowe, wyeliminuje zanieczyszczenie przestrzeni światłem ), zapewni efektywność energetyczną generującą oszczędności na poziomie ok. 68% oraz redukcję emisji substancji szkodliwych, w tym CO2 na poziomie kilkuset ton ton rocznie. Będzie to jeden z największych tego typu projektów oświetleniowych w Polsce a trzeci kolejny realizowany w tym modelu finansowania.