Gmina Suchedniów

Eltast został wybrany przez gminę Suchedniów (woj. świętokrzyskie)w przetargu nieograniczonym jako wykonawca do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie

 

W ramach adaptacji systemu do świadczenia usługi, w pierwszych trzech miesiącach od podpisania umowy wykonany zostanie projekt oraz adaptacja systemu oświetlenia do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie w ramach której nastąpi:
- demontaż starych rtęciowych i sodowych opraw i instalacja opraw LED ClearWay Philips Lighting wyposażonych w indywidualny program redukcji mocy w każdej oprawie ok.1100 szt
- wymiana wysięgników na nowe ocynkowane wraz z konstrukcjami mocującymi ok. 1108 szt
- wymiana bezpieczników słupowych wraz zaciskami sieciowymi
- budowa nowego sterowania oświetleniem i wyniesienie z szaf stacji transformatorowych szafek SON wyposażonych w zegary astronomiczne

Po wykonaniu adaptacji Eltast będzie przez okres 78 miesięcy świadczył usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie, wystawiając faktury miesięczne.

Kontrakt o wartości 1 895 400 zł w całości sfinansowany przez firmę Eltast, będzie realizowany w dwóch etapach:
- I etap adaptacja systemu do świadczenia usługi w terminie 3 miesięcy
- II etap świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie przez okres 78 miesięcy

Protokół wyboru