Suchedniów - trwa modernizacja oświetlenia ulicznego LED

Na początku lipca została podpisana umowa (http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/suchedniow--umowa-na-usluge-oswietleniowa,950.html) na "Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów ". Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Pan mgr inż. Tadeusz Bałchanowski, Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Kania oraz Skarbnik Pani mgr Urszula Nowak, podpisując umowę liczyli na szybkie rozpoczęcie robót. Jednak do wykonania była ogromna praca związana z inwentaryzacją oraz wykonaniem projektu adaptacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Suchedniów, do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie. Inżynierowie i projektanci firmy Eltast w bardzo krótkim czasie wykonali projekt, który po uzyskaniu uzgodnień w energetyce, był podstawą do przygotowania i zatwierdzenia harmonogramów robót

Od tygodnia twa wymiana starych, często rtęciowych opraw o dużej mocy na oprawy LED ClearWay Philips Lighting wyposażonych w indywidualny program redukcji mocy i montaż skrzynek SON do sterowania oświetleniem ulicznym. Trzy brygady mają pełne ręce roboty, ale mieszkańcy Suchedniowa (woj. świętokrzyskie) na wielu ulicach miasta widzą już pierwsze efekty nowych opraw. Zdarza się, że podchodzą do elektromonterów firmy Eltast i z uznaniem wypowiadają się o nowym oświetleniu. Częstym gościem jest także Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Kania, który gospodarskim okiem dogląda postępu prac.

Zrealizowanie tego projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, chociażby przez fakt, ze na terenie całej Gminy Suchedniów oświetlenie uliczne LED działać będzie teraz bez wyłączeń w nocy.

Warto przypomnieć, że w ramach świadczenia usługi oświetleniowej, o podwyższonym standardzie, która będzie świadczona przez okres 78 miesięcy, firma Eltast w całości sfinansuje roboty o wartości 1 895 400 zł. Miasto i Gmina Suchedniów nie zaangażuje w realizację tego kontraktu ani jednej złotówki a ogromne oszczędności wygenerowane przez system oświetlenia LED, pozwolą finansowanie usługi oświetleniowej przez cały okres jej trwania. Suchedniów jest trzecią gminą w Polsce, która w formule usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie otrzymuje najnowocześniejszy system oświetlenia ulicznego LED. Wcześniej była gmina Przytyk woj. mazowieckie, z ogromnym sukcesem w tym modelu finansowym (http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/przytyk--jasniej-i-oszczedniej,956.html ) oraz gmina Chynów woj. mazowieckie, gdzie właśnie zakończyły się prace przy adaptacji sytemu oświetlenia ulicznego do świadczenia usługi oświetleniowej.

 

Kompleksowa obsługa zaopatrzeniowa i logistyka dostaw na realizację projektu modernizacja oświetlenia ulicznego LED miasto i gmina Suchedniów, zaopatrzenie we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe LED, przewody, słupy i wysięgniki słupowe, szafki sterownicze SON oraz pozostały osprzęt elektryczny zostanie zapewniona przez hurtownię elektryczną Eltast z Radomia.