Modernizacja oświetlenia ulicznego finansowana z oszczędności - Mirsk

Informowaliśmy (Tutaj) o rozstrzygnięciu przetargu, a teraz czas na jego realizację

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirsk (woj. dolnośląskie). Cztery brygady Centum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. wymienią blisko 1500 opraw rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy LED Philips.

Prace I etapu modernizacji oświetlenia ulicznego zaplanowane są w okresie od 15 marca do 31 marca. Dzięki tej modernizacji, na terenie gminy Mirsk w 100% zostana wyeliminowane oprawy oświetleniowe, które nie spełniają dyrektyw unijnych w tym zakresie.

Dotyczy to wszystkich opraw rtęciowych oraz opraw sodowych z elektromagnetycznymi układami zapłonowymi i ze źródłami światła o niskiej efektywności. Po zakończeni modernizacji Mirsk będzie kolejną w Polsce Gminą z tytułem: „Gmina 100% LED”.

Godny podkreślenia jest także fakt, że wszystkie koszty modernizacji oświetlenia pokrywa wykonawca a gmina będzie je spłacać z uzyskanych oszczędności.