Gmina Mirsk – przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego rozstrzygnięty

W przetargu nieograniczonym „Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania" Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty złożonej przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. Radom, która to propozycja została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 

Oferta firmy Eltast okazała się najkorzystniejsza spośród siedmiu złozonych w tym przetargu. W ramach przedmiotu zamówienia za kwotę ponad 2,3 mln złotych zostanie zmodernizowanych blisko 1700 opraw na energooszczędne oprawy LED. Wykonawca zapewni finansowanie modernizacji a jej spłata będzie realizowana z wygenerowanych oszczędności.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY