modernizacja oświetlenia

Rybnik w dobrym świetle

Od początku listopada 2008 do połowy stycznia 2009 w Rybniku zmodernizowano oświetlenie uliczne. Na terenie Rybnika wymieniono 75 proc. wszystkich lamp oświetleniowych (7339 sztuk), w miejsce których zainstalowano bardziej ekonomiczne i ekologiczne urządzenia 

Inwestorem w tym projekcie był Vattenfall, a wykonawcą Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast z Radomia.

Inwestycja została zrealizowana w rekordowo krótkim czasie. W terminie od 4.114.11.2008 do 29.12.2008 zostały wykonane następujące zadania:
- zmodernizowanie oświetlenia 7339 punktów świetlnych
- montaż 7339 opraw oświetleniowych Philips Lighting wraz ze źródłami światła
- wymiana i dowieszenie wysięgników 197 sztuk
- konserwacja, czyszczenie i malowanie wysięgników 7142 szt
- rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż przewodu AsXSn 2x25 5 kilometrów 224 mb
- wykonanie oświetlenia parku miejskiego, montaż kabli ziemnych i 34 szt słupów oświetleniowych
- wymiana izolacyjnych złącz kablowych IZK w obwodach wydzielonych linii kablowych
- przeprowadzić procedury utylizacji opraw oświetleniowych i źródeł światła
- wykonanie pełnej dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej

Po ukończeniu inwestycji rachunki za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlania ulic Rybnika spadły o około 35 proc. Dzięki tym oszczędnościom w ciągu 44 miesięcy miasto spłaci całą inwestycję. Po tym czasie budżet miasta odczuje wyraźną ulgę dzięki mniejszym rachunkom za prąd. Mieszkańcy Rybnika już teraz mogą cieszyć się bardziej estetycznym wyglądem miasta i jaśniejszymi, a przez to bezpieczniejszymi ulicami.

Zakres przeprowadzonej modernizacji przedstawiony został dziennikarzom podczas specjalnej konferencji prasowej, z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego, jego zastępcy Michała Śmigielskiego oraz przedstawicieli firmy Vattenfall: Piotra Kołodzieja - prezesa przedsiębiorstwa, Marka Kleszczewskiego - dyrektora Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Krzysztofa Wiśniewskiego - odpowiedzialnego za projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Rybniku:

 

fot. L. Tyl, źródło: www.rybnik.pl

fot. l. Tyl, źródło: www.rybnik.pl

fot. L. Tyl, źródło: www.rybnik.pl

fot. rybnik.pl