modernizacja oświetlenia

Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
4 116 328,91 30.05.2008
30.06.2009
Gmina Ostrowiec
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec
t: (041) 26 72 100
1088