modernizacja oświetlenia

Urząd Miejski w Piastowie

Konserwacja systemu oświetlenia, 2366 punktów świetlnych,

Czas wykonania: od 01.06.2008 do 30.06.2011