modernizacja oświetlenia

Rok 2009

Wykonanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stromiec

Wykonanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stromiec

Gmina Stromiec 
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kiełczygłów

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kiełczygłów

Gmina Kiełczygłów 
Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec 
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Babice

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Babice

Enion S.A. O/ Będzin Będziński Z-d Elektroenergetyczny  
Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Gmina Góra Świętej Małgorzaty 
Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chlewiska

Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chlewiska

Urząd Gminy w Chlewiskach 
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pilica

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pilica

Enion S.A. O/ Będzin Będziński Z-d Elektroenergetyczny 
Zaprojektowanie i wykonanie  oświetlenia drogowego wraz dobudowami i iluminacjami wybranych obiektów  na terenie gminy Wydminy

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz dobudowami i iluminacjami wybranych obiektów na terenie gminy Wydminy

 Gmina Wydminy
Modernizacja i konserwacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Konopnica

Modernizacja i konserwacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Konopnica

Gmina Konopnica
Modernizacja, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego oraz iluminacji wybranych obiektów na terenie gminy Nowy Korczyn

Modernizacja, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego oraz iluminacji wybranych obiektów na terenie gminy Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn 
Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów

Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów

Gmina Baranów 
Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa

Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa

Gmina Włoszczowa 
Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Głowno

Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Głowno

PGE Dystrybucja Sp.z o.o 
Dostawa i montaż oprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec nad Wisłą

Dostawa i montaż oprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec nad Wisłą

Urząd Gminy Solec n/Wisłą 
Realizacja energooszczędnego remontu systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Boćki

Realizacja energooszczędnego remontu systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Boćki

Gmina Boćki  
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów

Gmina Waśniów