modernizacja oświetlenia

Gmina Waśniów

Konserwacja oświetlenia ulicznego,

1064 punkty świetlne,

Czas wykonania: od 20.03.2009 do 20.03.2012