modernizacja oświetlenia

Gmina Stromiec

Konserwacja oświetlenia drogowego, 695 opraw, od 29.01.2010 do 28.01.2013