modernizacja oświetlenia

Gmina Stromiec

Konserwacja oświetlenia drogowego,

695 opraw,

Czas wykonania: od 29.01.2010 do 28.01.2013