modernizacja oświetlenia

Nowe Usługi

Nowe usługi w ofercie Wnioskodawcy:
usługa „świdroustawiania” słupów - montaż słupów oświetleniowych, energetycznych oraz słupowych stacji transformatorowych przy pomocy innowacyjnego żurawia z funkcjąświdroustawiacza oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
• usługa budowy linii energetycznych napowietrznych oraz linii oświetleniowych - przy użyciu żurawia z funkcją świdroustawiacza i  ładowarki wielofunkcyjnej.

Powyższe usługi zostały udoskonalone dzięki realizacji projektu pn :
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ POPRZEZ ZAKUP MASZYN: ŻURAWIA Z FUNKCJĄ ŚWIDROUSTAWIACZA ORAZ ŁADOWARKI WIELOFUNKCYJNEJ”
poprzez wprowadzenie do procesu świadczenia usług żurawia z funkcja świdroustawiacza oraz ładowarki wielofunkcyjnej. Wykorzystanie pozyskanych w ramach projektu urządzeń zwiększa wydajność oraz zakres realizowanych projektów, rozszerza i unowocześnienia usługi modernizacji oświetlenia ulicznego zwłaszcza w zakresie realizacji dużych projektów oświetlenia miast i gmin,