modernizacja oświetlenia

Lokalizacja uszkodzeń kabli

Lokalizacja uszkodzeń kabli w Radomiu, okolicy i w całej Polsce.

Lokalizacja uszkodzonych kabli:

  • wyznaczanie przebiegu trasy kabla
  • lokalizacja uszkodzeń kabla
  • metoda akustyczna
  • okalizacja punktowa, bardzo dokładna

Do lokalizacji uszkodzeń stosujemy najnowsze systemy.

EZ - Thump to szybki i kompletny system lokalizacji uszkodzonych kabli energetycznych w każdym terenie.

Opis

EZ-Thump to kompaktowy i lekki, zasilany z sieci lub wbudowanego akumulatora system lokalizacji uszkodzeń kabli NN i SN. urządzenie idealnie nadaje się do wykorzystania w sytuacjach wymagających szybkiego działania i w miejscach, gdzie trudno jest dostarczyć ciężki sprzęt pomiarowy.

Wynik jest automatycznie wyświetlany na kolorowych 5,7" wyświetlaczu LCD, w postaci graficznej (reflektogramu) oraz wartości liczbowych (odległości od uszkodzenia i końca kabla oraz rozmieszczenia muf). Na wyświetlaczu pojawia się porównanie reflektogramu odniesienia (obraz zdrowy) oraz reflektogramu ARM (obraz z uszkodzeniem).

EZ-Thump wykonuje lokalizacje punktowe przy pomocy wbudowanego generatora udarowego o energii udarów 500 J. Możliwe jest także wykonanie pomiaru napięcia przebicia i prób napięciowych napięciem stałym.

Zastosowanie

  • Lokalizacja uszkodzeń w kablach NN
  • Lokalizacja uszkodzeń w kablach SN
  • Lokalizacja uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego

digiPHONE+

Odbiornik udarowy do lokalizacji punktowej uszkodzeń kabli.
Najnowszy didiPHONE+ łączy w sobie najnowsze rozwiązania technologiczne umożliwiające tłumienie szumów pochodzących z otoczenia. Dzięki tym rozwiązaniom podczas lokalizacji usterkisłyszymy jedynie czysty dźwięk pochodzący z uszkodzenia.

Technologie zawarte w digiPHONE+

BNR - Background Noise Reduction (Redukcja Szumów Tła)
Nowa, inteligentna technologia BNR filtrowania i redukcji szumów tła pozwala dotrzeć do uszu operatora tylko dźwiękowi pochodzącymi od uszkodzenia.

APM Automatic Proximity Mute (Automatyczne Wyciszanie Zbliżeniowe)
Gdy tylko ręka operatora zbliży się do uchwytu , dźwięk w słuchawkach zostaje wyciszony, zanim dotknie uchwytu. Brak trzasków i huków. Po zdjęciu ręki z uchwytu dźwięk zostaje załączony dopiero po krótkim czasie co zapewnia, że digiPHONE stoi stabilnie i w słuchawkach nie będzie słychać żadnych niepożądanych dźwięków.

Obudowa
Nowa koncepcja obudowy czujnika w związku z ruchomym zawieszeniem mikrofonu redukuje dźwięk pochodzący od samego czujnika i zapewnia stabilność sensora digiPHONE+ nawet w pochyłych powierzchniach.

Trasowanie
Wskazanie Lewo-Prawo prowadzi operatora zawsze nad kablem, funkcja kompasu wskazuje kierunek do uszkodzenia. Odległość od uszkodzenia jest wyświetlana w metrach.

Info: sekretariat@eltast.pl