modernizacja oświetlenia

Finansowanie modernizacji oświetlenia

Finansowanie modernizacji oświetlenia jest łatwe, proste i przyjemne. Łatwe bo trzeba tylko chcieć, proste bo wszystko zrobią za Ciebie, przyjemne bo nie trzeba wydawać żadnej kasy.

Firma Eltast już dawno obaliła mity: chciałbym, ale to nie jest takie proste i przyjemne, bo nie mamy pieniędzy.  

Na pytanie skierowane w jednej z gmin: dlaczego a waszej gminie jest tak ciemno otrzymaliśmy taką właśnie odpowiedź i to powtarzało się wielokrotnie, zwłaszcza w biednych wiejskich gminach. Odpowiadaliśmy wtedy, że dlatego jest ciemno, ponieważ płacicie gigantyczne rachunki za prąd a nie za światło. W każdej z tych gmin wydawane były ogromne pieniądze za prąd, a więc pieniądze były - niestety bezmyślnie marnotrawione.

Propozycja była prosta: Eltast jako tzw. "strona trzecia" finansuje modernizację oświetlenia, poprawi jakość oświetlenia i ograniczy wasze marnotrawstwo, w którym to właśnie znajduje się źródło spłaty inwestycji.

W praktyce wygląda to w ten sposób:

- na podstawie otrzymanej z gminy inwentaryzacji wykonujemy audyt i koncepcję modernizacji oświetlenia
- opracowujemy projekt modernizacji oświetlenia
- wykonujemy analizę efektów techniczno - ekonomicznych z inżynierią finansową
- finansujemy 100% inwestycji
- wykonujemy modernizację oświetlenia
- gmina (zamawiający)rezerwuje "w budżecie środki takie jak przed modernizacją i " spłaca modernizację z oszczędności w opłatach za energię elektryczną i eksploatację

Sposób opisany powyżej to system TPF Third Party Financing (Finansowanie przez Trzecią Stronę), najczęściej do tej pory stosowany produkt finansowy firmy Eltast w ponad 100 zrealizowanych i zakończonych pełnym sukcesem dużych projektach modernizacji oświetlenia. We wszystkich pozostałych sposobach finansowania procedura realizacyjna jest - poza harmonogramami spłaty - identyczna: inwentaryzacja, audyt, projekt z doborem opraw na podstawie obliczeń fotometrycznych, analiza efektów techniczno-ekonomicznych, harmonogram spłat.

Sposobów finansowania modernizacji oświetlenia jest kilka, są określone różnymi przepisami i umowami, chociaż łączy ich wspólna cecha: efektywność energetyczna jako źródło spłaty inwestycji (tzw. spłata z oszczędności)

1. Finansowanie przez Zamawiającego:
a/ Środki własne
b/ Kredyt bankowy

2.Finansowanie przez Eltast 100 % modernizacji
a/ TPF Third Party Financing (Finansowanie przez Trzecią Stronę) - spłata z oszczędności energii elektrycznej
b/ ESCO Energy Saving COmpany - modernizacja i zarządzanie systemem oświetlenia przez umowny okres (spłata z uzyskanych efektów)
c/ PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne - modernizacja i  zarządzanie systemem oświetlenia przez umowny okres (czerpanie korzyści w  czasie umowy z uzyskanych efektów)

3. Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie

Gmina określa parametry usługi usługi oświetleniowej takie jak: jakość oświetlenia, zakładane oszczędności, poziom redukcji CO2 oraz okres jej świadczenia. Na podstawie przygotowanego przez Gminę projektu, wykonawca, który chce świadczyć taką usługę, na własny koszt w okresie np. trzech miesięcy dokonuje adaptacji systemu oświetlenia do świadczenia usługi o podwyższonym standardzie. Gmina przez umówiony okres otrzymuje od wykonawcy miesięczne faktury za świadczoną usługę.

Dodatkowe informacje: sekretariat@eltast.pl