modernizacja oświetlenia

Audyty oświetlenia

Nie można podejmować żadnych decyzji o modernizacji oświetlenia, na podstawie nawet najbardziej entuzjastycznych zapewnień o rzekomych możliwościach oszczędności energii elektrycznej, "udokumentowanych" pokazaniem jak "świeci ta rewelacyjna oprawa oświetleniowa". Audyt jest absolutną podstawą, aby planować modernizację oświetlenia. Identyczne reguły w tym zakresie stosujemy do zadań:

- modernizacja oświetlenia ulicznego ( miast, gmin, parków, placów, parkingów )
- modernizacja oświetlenia szkół (sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, hal sportowych, korytarzy, pomieszczeń socjalnych)
- modernizacja oświetlenia przedszkoli ( sal zabaw, sal wypoczynku, jadalni, komunikacji)
- modernizacja oświetlenia obiektów przemysłowych (hal przemysłowych, hal produkcyjnych, biur, pracowni projektowych, szatni i pomieszczeń socjalnych, korytarzy, placów składowych, magazynów, ciągów komunikacyjnych, parkingów, terenu)
- modernizacja oświetlenia biur i urzędów ( recepcji, sal biurowych otwartych, boksów biurowych, sal konferencyjnych, korytarzy, miejsc ogólnodostępnych i komunikacji, pomieszczeń socjalnych, stref rekreacji, parkingów, placów, elewacji i fasad
- modernizacja oświetlenia obiektów handlowych (supermarketów, dużych powierzchni handlowych, galerii, sklepów, ciągów komunikacyjnych, parkingów, placów, magazynów i ekspozycji.
- modernizacja oświetlenia obiektów służby zdrowia i budynków komunalnych ( szpitali, przychodni zdrowia, klinik, sanatoriów, gabinetów lekarskich, zaplecza socjalnego, korytarzy i ciągów komunikacyjnych, terenu i parkingów)

Kolejność działań powinna być następująca:
- bardzo dokładna inwentaryzacja stanu oświetlenia z określeniem mocy zainstalowanej i konfiguracji systemu
- wyliczenie i dokładna analiza kosztów eksploatacji oświetlenia
- ustalenie oczekiwań użytkownika systemu oświetlenia
- przedstawienie wstępnej koncepcji modernizacji oświetlenia z analizą aktualnych przepisów,norm i dyrektyw unijnych
- wykonanie obliczeń fotometrycznych i dobór opraw oświetleniowych
- analiza efektów techniczno - ekonomicznych
- przedstawienie modelu finansowania i inżynierii finansowej


info: sekretariat@eltast.pl