modernizacja oświetlenia

Staszów – modernizacja oświetlenia ulicznego

Gmina Staszów rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Staszów”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. Radom

Staszów – modernizacja oświetlenia ulicznego

Busko-Zdrój: kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego LED

Gmina Busko-Zdrój w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Busko-Zdrój" wybrała firmę Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast jako wykonawcę tego projektu  

Busko-Zdrój: kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego LED

Przytyk - jaśniej i oszczędniej

Pojawiło się pierwsze posumowanie efektów modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk. 

Przytyk - jaśniej i oszczędniej

Iluminacja Mostu Poniatowskiego w Warszawie

5 brygad radomskiej firmy Eltast w miejsce dotychczasowych lamp sodowych świecących na żółto, umieściło 120 opraw oświetlenia drogowego typu Luma produkcji Philips, świecących jasnym światłem białym.

Iluminacja Mostu Poniatowskiego w Warszawie

Eltast - modernizacja oświetlenia hurtownia elektryczna Radom

Witamy na stronie internetowej firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. Radom

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miast i gmin, to najmocniejsza strona naszej firmy. Już od roku 1994 z powodzeniem uczestniczymy w projektach kompleksowej modernizacji miast i gmin. Naszym sztandarowym produktem od początku było finansowanie modernizacji oświetlenia w systemie TPF Third Party Financing (Finansowanie przez Trzecią Stronę) i ESCO Energy Saving Company. Z powodzeniem stosowaliśmy także inne modele finansowania modernizacji oświetlenia, a wśród nich usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie. W swoich referencjach mamy ponad 120 gmin i miast, które w taki właśnie sposób pozyskały nowoczesne systemy oświetlenia, korzystając z mechanizmu, w którym my finansujemy 100% inwestycji a zamawiający spłaca ją z oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Uczestniczymy także w projektach PPP - Partnerstwa Publiczno Prywatnego w zakresie modernizacji oświetlenia.

 

W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 350 kompleksowych modernizacji oświetlenia, w których nasze specjalistyczne brygady, wymieniły blisko 400 tysięcy opraw oświetlenia drogowego najlepszych producentów. Od 8 lat uczestniczymy w „rewolucji LEDowej” i możemy się już pochwalić zainstalowaniem ponad 140 tys opraw LED ulicznych i parkowych - będąc w tej konkurencji zdecydowanym liderem. Nasza kompleksowa oferta modernizacji oświetlenia obok wymiany opraw, zawiera  także wdrażanie inteligentnych systemów sterowania, projektowanie i wdrażanie kompensacji mocy biernej, wynoszenie układów pomiarowo - sterujących ze stacji transformatorowych, wymianę przewodów oświetleniowych zainstalowanych na konstrukcjach energetycznych na izolowany system AsXSn oraz wymianę słupów i okablowania. W ramach modernizacji jesteśmy także przygotowani sprzętowo do rozbudowy systemu oświetlenia zarówno w wersji napowietrznej jak i kablowej. Możemy się z dumą pochwalić, ekspresowymi modernizacjami systemów oświetlenia miast, liczącymi powyżej 7 tysięcy opraw ulicznych.

 

Do realizacji projektów oświetleniowych korzystamy z 10 własnych podnośników koszowych, samochodów z HDS, koparek, świdroustawiacza, urządzeń do przecisków kablowych, nowoczesnej aparatury do wykrywania uszkodzeń kabli oraz innego nowoczesnego sprzętu a w tym analizatorów pracy sieci. Dysponujemy własnymi brygadami z uprawnieniami do pracy w PPN (praca pod napięciem) oraz z upoważnieniami wszystkich operatorów energetycznych w Polsce.

 

Kompleksową obsługą zaopatrzeniową i logistyczną inwestycji prowadzimy przez wyspecjalizowany dział firmy, który dodatkowo zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów elektrycznych.

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetlenia ulicznego, wysięgniki, słupy oświetleniowe, oprawy do oświetlenia biur, szkół, supermarketów, hal przemysłowych, iluminacji obiektów, żarówki, źródła światła oraz kable energetyczne i przewody, przewody AsXSn i osprzęt do sieci izolowanych, aparaturę modułową, obudowy, szafy i rozdzielnie elektryczne.

 

Współpracując z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi producentami oferujemy asortyment najwyższej jakości.

 

Wykwalifikowana kadra oraz profesjonalizm naszych pracowników pozwala nam zaoferować produkty oraz usługi najwyższej jakości. "Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre" - to hasło determinuje nasze działania, w których naszym podstawowym celem jest satysfakcja i zadowolenie klienta.

 

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do naszej siedziby w Radomiu ul. Toruńska 9

 

Kontakt telefoniczny :

Kontakt mailowy:

Zapewniamy fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny! Serdecznie zapraszamy!

---

Welcome to the website of Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. Radom

 

The modernization of street lighting in cities and communes is the strongest point of our company. We have been successfully participating in comprehensive modernization projects for cities and communes since 1994. From the beginning, our flagship product was financing modernization of lighting in the TPF Third Party Financing system and ESCO Energy Saving Company. We have also successfully used other financing models for lighting modernization, including a high-standard lighting service. In our references, we have over 120 municipalities and cities that have acquired modern lighting systems in this way, using a mechanism in which we finance 100% of the investment and the ordering party repays it from savings on electricity bills. We also participate in PPP projects - Public-Private Partnership in the field of lighting modernization.

 

During this time, we have completed over 350 comprehensive lighting modernizations, in which our specialist brigades replaced nearly 400,000 road lighting fittings of the best producers. For 8 years we have been participating in the "LED revolution" and we can already boast of installing over 140,000 LED street and park luminaires - being the clear leader in this competition. Our comprehensive offer of lighting modernization, apart from the replacement of luminaires, also includes the implementation of intelligent control systems, design and implementation of reactive power compensation, removal of measurement and control systems from transformer stations, replacement of lighting cables installed on energy structures with an insulated AsXSn system and replacement of poles and cabling. As part of the modernization, we are also equipped with equipment to expand the lighting system, both in the overhead and cable versions. We can proudly boast of express modernization of city lighting systems, with over 7,000 street luminaires.

 

For the implementation of lighting projects, we use 10 own basket lifts, HDS cars, excavators, auger, cable jacking devices, modern equipment for detecting cable damage and other modern equipment, including network analyzers. We have our own brigades with authorizations to work in PPN (live work) and with authorizations of all energy operators in Poland.

 

We provide comprehensive supply and logistics services for investments by a specialized department of the company, which also deals with wholesale and retail sales of electrical goods.

 

In our offer you will find electrical installation equipment, street lighting fixtures, booms, lighting poles, luminaires for lighting offices, schools, supermarkets, industrial halls, illumination of buildings, light bulbs, light sources as well as energy cables and wires, AsXSn cables and accessories for insulated networks, modular apparatus, casings, cabinets and electrical switchboards.

 

Working with renowned domestic and foreign producers, we offer the highest quality assortment.

 

Qualified staff and professionalism of our employees allow us to offer products and services of the highest quality. "Only the best is good enough" - this slogan determines our activities, in which our primary goal is customer satisfaction.

 

If you are interested in cooperation, please visit our headquarters in Radom, ul. Toruńska 9

 

phone number

mail:

ELTAST - modernizacje oświetlenia, hurtownia elektryczna