Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy, oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kunów

Gmina Kunów 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy,
oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego
i drogowego w Gminie Kunów

1 051 929 18.11.2010 Gmina Kunów
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
tel. (41) 261 31 74
671