Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z uzupełnieniami na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

Miasto i Gmina Daleszyce 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z uzupełnieniami na terenie
Miasta i Gminy Daleszyce
Konserwacja 36 m-cy
1 891 428,60 15.03.2010
07.03.2011
Miasto i Gmina Daleszyce
Plac Staszica 6
26-021 Daleszyce
tel.(41) 317-16-93
1209 
 
 

 ZOBACZ REKOMENDACJĘ