Zabudowanie złączy sterowniczo – pomiarowych SO na 15 stacjach transformatorowych na terenie gminy Skaryszew

Miasto i Gmina Skaryszew 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Zabudowanie złączy sterowniczo – pomiarowych SO na 15 stacjach transformatorowych na terenie gminy Skaryszew

33 210,00 10.02.2012
16.04.2012
Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew