Wymiana oświetlenia placu zabaw w miejscowości Przytyk

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Wymiana oświetlenia placu zabaw w miejscowości Przytyk

20 302,63 14.07.2014
18.08.2014
 
Gmina Przytyk
ul. Zachęta 57
26-650 Przytyk
t.(48) 618 00 95
4