Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów

Gmina Baranów 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów 219 402 04.06.2009
10.08.2009
Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
t: (046) 856 03 20
329