Urząd Miasta Kamienna Góra – PPP modernizacji oświetlenia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego 

Urząd Miasta w Kamiennej Górze ogłosił wyniki oceny spełnienia warunków przez oferentów, którzy złożyli wnioski. Spośród pięciu złożonych wniosków warunki udziału w postępowaniu spełnili trzej wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do Dialogu Konkurencyjnego. Firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast spółka z o.o. spełniła wszystkie warunki udziału w tym postępowaniu PPP o udzielenie zamówienia publicznego i została zakwalifikowana do kolejnego etapu.

Konkurentami firmy Eltast są: CEZ ESCO Polska sp. z o.o. Warszawa w konsorcjum z OEM Group Sp. z o.o. Miłocin oraz konsorcjum firm FB Serwis SA Warszawa wraz z Ferroser Infraestructuras SA Madryt.

Jest to piąte postępowanie PPP na modernizację oświetlenia ulicznego, w którym aktualnie uczestniczy firma Eltast Radom.