Nazwa projektu

dla rozwoju Mazowsza

nazwa projektu
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ POPRZEZ ZAKUP MASZYN: ŻURAWIA Z FUNKCJĄ ŚWIDROUSTAWIACZA ORAZ ŁADOWARKI WIELOFUNKCYJNEJ

nazwa beneficjenta Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o. o
całkowita wartość projektu : 777 399,96 zł
wartość dofinansowania EFRR : 257 975,00 zł

opis projektu :
W ramach projektu dokonano zakupu innowacyjnego żurawia z funkcją świdroustawiacza, oraz ładowarki wielofunkcyjnej. Zakup maszyn umożliwił wprowadzenie do oferty firmy nowych usług tj. usługi „świdroustawiania” słupów polegających na precyzyjnym ustawianiu słupów oświetleniowych, energetycznych, słupowych stacji transformatorowych oraz wdrożenie usługi budowy linii energetycznych. Nowe usługi wpłynęły na rozwój i poprawę konkurencyjności firmy ELTAST. Efektem tego będzie możliwość wygenerowania przychodów ze świadczenia tych usług na rzecz zleceniodawców z sektora energetyki. Realizacja projektu będzie miała również wpływ na rozszerzenie skali świadczenia, poprawę jakości, komplementarności oraz wydajności usług modernizacji oświetlenia ulicznego zwłaszcza w zakresie dużych projektów oświetlenia miast oraz budowy linii oświetleniowych kablowych i napowietrznych. Dzięki uniezależnieniu się od podwykonawców i możliwość zrealizowania usługi przy użyciu własnych urządzeń, angażując w proces produkcyjny własny personel, inwestycje te pozwolą na obniżenie kosztów wytworzenia usługi, co będzie rzutować na jej ceną końcową a wzrost konkurencyjności cenowej zaowocuje pozyskaniem nowych klientów.


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.mazovia.eu

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Projekty

Projekty