Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie
gminy Czarna Białostocka”

2 567 180,58 29.05.2017
31.07.2017


 

 

Gmina Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

 

- dostawa i wymiana opraw
1 374 szt.
- dostawa i wymiana wysięgników
1 195 szt.
- dostawa i montaż układów
sterujących oświetleniem -48 szt.
- wdrożenie systemu sterowania