Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borkowice

Gmina Borkowice 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Borkowice
160 498,87 01.09.2010
15.10.2010
Gmina Borkowice
ul. Ogrodowa 9
26-422 Borkowice
tel:(48) 675 79 10
224