Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II 173 999 25.11.2009
15.12.2009
Gmina Ostrowiec
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec
t: (041) 26 72 100