Projekt, modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia

Gmina Nowa Słupia 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Projekt, modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia
oraz konserwacja - 36 m-cy
1 154 427 21.06.2010
17.09.2010
Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
tel: (41) 31 79 700
1001