Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia gminy Masłów

 Świętokrzyska gmina Masłów zmodernizuje oświetlenie uliczne

Rozstrzygnięty został przetarg na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Masłów. Wybrana została oferta firmy Eltast, która ma wykonać kompletna dokumentacje projektową i dokonać wymiany ponad 1200 opraw oświetleniowych. W ramach realizacji tego projektu wymienione zostaną także wszystkie szafy sterowania oświetleniem a także zastosowany będzie inteligentny system sterowania. Modernizacja oświetlenia wygeneruje znaczące oszczędności energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2.
Umowa na modernizacje została podpisana i trwają obecnie prace projektowe.