Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwanowice

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwanowice

209 100,00 13.11.2015
31.12.2015
 
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27
30-960 Kraków
347