Partnerstwo Publiczno – Prywatne, realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Parysów

Jak już informowaliśmy (Czytaj) , Spółka Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o z Radomia została wybrana do wspólnej realizacji projektu kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parysów w formule PPP 

Przedmiotem całego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie – w sumie 36 projektów, zmodernizowanie, wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, rozbudowa oraz finansowanie i utrzymanie 600 punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Parysów. Firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o z Radomia została wybrana do wspólne realizacji projektu w formule PPP. Przedmiotem całego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie – w sumie 36 projektów, zmodernizowanie, wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, rozbudowa oraz finansowanie i utrzymanie 600 punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Parysów.

Brygady firmy Eltast dokonały demontażu 600 wyeksploatownych opraw rtęciowych i sodowych, instalując w ich miejsce nowoczesne oprawy LED Philips. Dodatkowo w ramach realizacji tego projektu wyniesione zostały ze stacji transformatorowych i zainstalowane nowe szafki sterujące oświetleniem. Szafki sterująco – pomiarowe SO są wyposażone w systemy kompensacji mocy biernej. Całością oświetlenie na terenie gminy steruje inteligentny system. W ramach projektów wykonane zostały dobudowy sieci oświetleniowej, polegające na montażu nowych obwodów oświetlenia ulicznego.

Wszystkie materiały elektryczne na realizację modernizacji oświetlenia gminy Parysów wraz z obsługę logistyczną inwestycji zapewniła Hurtownia Elektryczna Eltast Radom.