Nazwa projektu

nazwa projektu
BUDOWA PLATFORMY B2B W CELU USPRAWNIENIA PROCESÓW SERWISOWYCH I ZAMÓWIEŃ W CZE ELTAST

nazwa beneficjenta Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o. o
całkowita wartość projektu : 1 040 100,00 zł
wartość dofinansowania : 520 995,00 zł

opis projektu :

Głównym celem projektu jest zbudowanie nowego systemu informatycznego składającego się platformy B2B, oprogramowania zintegrowanego klasy ERP oraz platformy sprzętowej . Platforma B2B umożliwi elektroniczną wymianę dokumentacji i wspomoże procesy biznesowe pomiędzy Beneficjentem a Partnerami . Realizowany projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym.

 

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Projekty

Projekty