Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego gminy Gogolin

Tauron Dystrybucja SA O/Opole po ocenie ofert w przetargu i aukcji elektronicznej wyłonił wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Gogolin

W dniu 23.10.2017 została podpisana umowa, w ramach której Centrum Zaopatrzenie Energetyki Eltast z Radomia ma zrealizować przedmiot zamówienia:- demontaż straych opraw rrtęciowych i sodowych w ilosci1097 szt.;

- demontaż wysiegników i osprzętu sieciowego;

- dostawa i  montaż 1097 szt opraw LED;

- montaż wysiegników, przewodów, gniazd bezpiecznikówych i osprzętu do instalacji opraw;