Modernizacja oświetlenia w systemie PPP gminy Parysów

Rusza pierwsza w Polsce modernizacja oświetlenia ulicznego w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Zakończył się proces wyboru partnera Prywatnego w przetargu na modernizację systemu oświetlenia ulicznego gminy Parysów

Firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o z Radomia została wybrana do wspólne realizacji projektu w formule PPP. Przedmiotem całego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie – w sumie 36 projektów, zmodernizowanie, wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, rozbudowa oraz finansowanie i utrzymanie 600 punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Parysów.

W dniu 25 sierpnia pomiędzy Gminą Parysów, którą reprezentowała Pani Wójt Bożenna Kwiatkowska, a Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. została podpisana umowa o partnerstwie PPP w ramach projektu „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów”.

Pani Wójt Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska i Stefan Tatarek Prezes Eltast sp. z o.o. w trakcie przekazywania umowy PPP

 

 

Partner Prywatny zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu sterowania oraz zagwarantowanie oszczędności na poziomie określonym w ofercie przetargowej przez okres 10 lat. W tym czasie firma Eltast będzie także odpowiedzialna za bieżącą eksploatację systemu oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Parysów.

Projekt będzie zrealizowany na oprawach oświetleniowych LED Philips.

Dzięki tej modernizacji Gmina Parysów otrzyma nowoczesny i energooszczędny system oświetlenia, charakteryzujący się doskonałymi parametrami technicznym, a co jest bardzo istotne w tej realizacji – 100% środków finansowych zapewnia partner prywatny czyli firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom.

W ramach tego Projektu Partnerstwa Publiczno Prywatnego, usługi doradcze świadczyła Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp. j.

Zakończona sukcesem procedura i podpisanie umowy PPP w Gminie Parysów, potwierdza fakt, że tego typu projekty nie muszą być wyłącznie przeznaczone dla wielkich realizacji. Model wypracowany w tej małej Gminie może być teraz z powodzeniem wdrażany w innych gminach.

Sprzęt Firmy Eltast gotowy do wyjazdu