Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzuców gmina Borkowice

Gmina Borkowice 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Modernizacja oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Rzuców gmina Borkowice

63 823,00 06.08.2012
28.09.2012
Gmina Borkowice
ul. Ogrodowa 9
26-422 Borkowice
tel. (48) 675 79 10
75