Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warka

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie
miasta i gminy Warka

2 662 610,1 13.09.2016
15.12.2016


 

Gmina Warka

Pl.St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

- dostawa i wymiana opraw
2 278 szt.
- dostawa i montaż szafek SO -62 szt.