Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew

581 790,00 25.05.2017
30.11.2017


 

 

Gmina Sobolew
ul. Rynek1
08-460 Sobolew

 

- dostawa i wymiana opraw na LED
478 szt.
- dostawa i montaż wysięgników
227 - szt.
- wdrożenie systemu sterowania
- wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji oświetlenia ulicznego