Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Międzychód

W przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Międzychód wygrała oferta firmy Eltast Radom. W dniu 10 listopada 2017 roku została podpisana umowa na realizacje tego projektu., którego dofinansowanie zapewnia WFOŚiGW w Poznaniu

Gmina Międzychód podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 761/U/400/824/2017 na kwotę 736 770,00 zł, z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 40%. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje przede wszystkim modernizację 603 punktów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy wraz z redukcją mocy realizowaną przez programowalne zasilacze elektryczne (demontaż opraw oświetlenia sodowego i montaż opraw LED).Objęte pożyczką przedsięwzięcie pn. Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód przedmiotem zamówienia:- modernizację 603 szt. punktów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Międzychód wraz z redukcją mocy realizowaną przez programowalne zasilacze elektryczne (demontaż opraw oświetlenia sodowego i montaż opraw LED),

- wymianę: 588 szt. tabliczek bezpiecznikowych słupowych i 588 kompletów przewodów w słupach oświetleniowych linii kablowych,

- wymianę: 15 kompletów przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii napowietrznej oraz 15 szt. zacisków i 15 szt. zabezpieczeń na liniach napowietrznych,

- wymianę 22 wysięgników (15 sztuk + 1 komplet składający się z 7 sztuk) w celu poprawienia luminacji i równomierności oświetlenia,

- przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów dla 603 punktów oświetleniowych.Wymiana oświetlenia dotyczyć będzie miejscowości : Bielsko, Gorzycko Stare, Gorzyń, Kamionna, Kolno, Mierzyn, Międzychód, Mniszki, Muchocin, Przedlesie, Radgoszcz, Zatom Stary.


Zaplanowany termin realizacji modernizacji oświetlenia do 30/04/2018.