Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów

2 247 366,21 25.05.2017
30.09.2017


 

 

Gmina Masłów
ul. Spokojna 2 26-001 Masłów

 

- dostawa i wymiana opraw na LED
1 076 szt.
- dostawa i montaż opraw LED
119 szt
- wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji oświetlenia ulicznego