Modernizacja oświetlenia ulicznego Mirsk II etap

Jak już informowaliśmy TUTAJ zakończony został zrealizowany w błyskawicznym tempie I etap modernizacji oświetlenia na terenia miasta i gminy Mirsk ( woj. Dolnośląskie ), polegający na wymianie ponad 1500 starych opraw rtęciowych i sodowych na energooszczędne oprawy LED Philips

W kwietniu brygady Eltast przystąpiły do realizacji II etapu, w ramach którego wybudowane zostanie nowe stylowe oświetlenie w centrum Mirska oraz kilkukilometrowy ciąg kablowego oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Zakończenie całości prac planowane jest do połowy lipca. Wtedy Gmina Mirsk uzyska stataus „Gmina 100% LED „