Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta i gminy Blachownia

Przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego miasta i gminy Blachownia został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. z Radomia

W dniu 15.09.2017 została podpisana umowa, która przewiduj e zakończenie robót do 08.12.2017 i nastepujący zakres:

- demontaż starych opraw sodowych i montaż 1512 szt opraw LED;

- wymiana gniazd bezpiecznikowych;

- wymiana przewodów zasilających oprawy;

- wymiana zacisków;

- dobudowa 62 opraw wraz zmontażem wysięgników;Modernizacja oświetlenia przyczyni się do uzyskania lepszych efektów jakościowych i ekonomicznych, poprzez znaczną redukcję mocy zainstalowanej.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizacje tego projektu z srodków unijnych RPO woj. śląskiego