Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Strawczyn

Gmina Strawczyn rozstrzygnęła przetarg nieograniaczony na zadanie inwestycyjne pn „Wdrażanie systemu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn". Najlepiej ocenioną ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. Radom i w dniu 17.10.2017 roku została podpisana umowa na realizację modernizacji oświetlenia

Przedmiotem tego zamówienia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jest wykonanie dostawy opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi oraz modernizacja systemu oświetlenia ulicznego:

- demontaż 2172 szt starych opraw rtęciowych i sodowych;

- dostawę i  montaż 2200 szt opraw LED;

- dostawę i  montaż 117 szt opraw parkowych LED;

- dostawę i montaż 91 szt szafek oświetleniowych wyposażonych w układy kompensacji mocy biernej oraz wyniesienie z szaf transformatorowych;

- wymiana wysięgników, przedwodów zasilających, gniazd bezpiecznikowych oraz pozostałego osprzętu do instalacji opraw;

Termin zakończenia zaplanowano na 15.01.2018 a dofinansowanie unijne tego projektu to 85% kosztów kwalifikowanych.Całą obsługe logistyczna i zaopatrzeniową zapewnia Hurtownia Elektryczna Eltast Radom ul. Toruńska 9.

 

Modernizacja Gminy Strawczyn w mediach:

https://ckinfo.pl/gminie-strawczyn-zniknelo-przestarzale-sodowe-oswietlenie-calosci-wymieniono-je-nowoczesne-led-y/


http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/powiat-kielecki/a/gmina-strawczyn-ma-juz-nowe-lampy-led-to-zapewni-oszczednosci,12879846/