Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Sobolew

W wyniku przetargu nieograniczonego oferta firmy Eltast na modernizację oświetlenia ulicznegona terenie gminy Sobolew została wybrana jako najkorzystniejsza

Przedmiotem realizacji jest wykonanie projektu modernizacji a w jego ramach wymiana blisko 500 opraw na oprawy LED, montaż nowych szafek sterowania oraz kompleksowa modernizacja całego systemu oświetlenia. Prace maja być wykonane do 30.11.2017 roku.